comments

 

Magyarnak lenni: nem a szó, 
a név, az ősök, az élet... 
magyarrá csak a szív tesz és a lélek!"
    

 "-Mi hát a boldogság,jóságos Úristen?
-Fiam,mindenkinek az,amije nincsen."
/Gárdonyi Géza:Mi a Boldogság?/

 
 
      
"Köszönöm Istenem szép magyar hazámat,
Erdőt, mezőt, hegyet, napsugaras tájat.
Ahol megszülettem, ahol gyermek lettem,
Ahol csillagok ragyognak felettem.
Amen"
 
Saját videóim

 A képre kattintva olvasható
könyvem: PDF

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        
 

 

      

MultiplyLogo

 


      

         

 

 

 

 

 

    Rádiók  
      
    
  

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2006-09-17
 
Archívumok
Archívumok : 2010. Június

2010. Június

  2010.07.01. 10:22

 Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.
Assisi Szent Ferenc 
 


Szent Péter és Pál apostol ünnepe. Hagyomány szerint, az aratást is ezen a napon kezdték.
Pálnagy Zsigmond:  Aratók
Szent Péter és Pál apostol

Simon Péter testvérével Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé. Kősziklaként ő lett az apostolok feje. Antióchia, majd Róma püspöke lett. Pál a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével Jézus örömhírét hirdette. A népek apostolává vált. Mindketten a Néró féle üldözés során 64 körül szenvedtek vértanúhalált Rómában.

Forrás: katolikusradio.hu

Török Elemér:
Köszönet mindenért neked
 

Anyanyelvem,
te édes mostoha,
pipacsok
piros sikolya,
őszi égen darvak sírása,
világ árvája,
mezei pacsirták
énekétől zengőbb,
kristálytiszta
örökvíz
halk csobogása,
hajlékony,
fehér nyírfácska,
esti harangszó
a bodrogközi
puszták felett,
szirom-zúzmarás
kökénybokrok
csöndje,
zsenge füvön
harmat gyöngye
unokáim arcáról
világgá küldött
mosoly,
nevezhetnélek
napnak is,
sorsom

 
jó csillagának,
égi bölcsőt
ringató
ős csillaganyának,
felnevelő
dajkám voltál,
emberré
te formáltál,
jegenyetartást adtál,
benned visszhangzik
gyermekkoromból
a Tice-parti
nádasok zizegése,
tücskök
éji cirregése,
zúghatnak körötted
vad szelek,
én már attól se
féltelek,
anyanyelvem,
te édes-keserű,
szépen zengő
arany hegedű,
anyánk ajkán
drága ének:
köszönet
mindenért néked!

Mentes Mihály: Szent László király Te kellesz nékünk
/részlet/

Testedben tiszta, lelkedben ékes,Szent László vizet fakaszt (ismeretlen festő műve)
Templomban szolga, trónon felséges,
A harcban fényes győzelmi zászló.
A jókat véded, amikor ítélsz -
Hozzád sír néped, halld meg, Szent László.

Kellene nékünk a tisztaság is,
A keménység is, a bátorság is,
Önzetlenség is, a z igazság is-
Lesújtani s forrást fakasztani
Kellene a szent, félelmes bárd is.

Kellene király: Istent ismerjen.
Kellene bátor Vezér, ki merjen
Sokat a bárddal, imával többet
S hittel, erővel szabadítsa föl
Örökségünket, a magyar földet.

Elfogy a könnyünk, elfogy a vér is.
Kellene béke: bor is, kenyér is.
Kellene jóság, kellene szentség,
Mit elrontottak ártó emberek,
Hogy a jók, szentek azt visszamentsék.

Kellene áldás. Kellene Isten.
Mert hogyha nem küld, ki megsegítsen,
Királyt ha nem küld, jaj, végünk, végünk -
Íme vállunkon trónra emelünk:
Szent László király, Te kellesz nékünk

SZENT JÁNOS ÉS SZENT PÁL

János és Pál római testvérpár volt: Julianus Apostata idejében együtt szenvedtek vértanúságot (362). A Coelius hegyén álló lakóházukat templommá alakították át. Közbenjárásukat egyes vidékeinken a nép égiháború idején tartja foganatosnak. Ausztria, Cseh- és Morvaországban, Szlovéniában hasonlóképpen időjárási patrónusként tisztelik őket.
A nap az aratás, egyúttal a nagy nyári zivatarok idejére esik. Elsősorban ezért fejlődött ki egyelőre ismeretlen liturgikus körülmények között viharokat fékező patronátusuk.Szentivánéj

Valaha az embernek két ünnepe volt. Télen a leghosszabb éjszaka vége, nyáron a leghosszabb világosság nappala. A két napforduló. A legtöbb fény és a legkevesebb sötétség idejét, az év legrövidebb éjszakáját ősidők óta minden nép számon tartotta, virrasztással és tűzgyújtással ünnepelte.

Szentivánéj a napéjegyenlőség misztikumával, mágiákkal és apró csodákkal fűszerezett éjszaka. Ilyenkor bármi megtörténhet. Ehhez a kozmikus fordulathoz kötődik Keresztelő János ünnepnapja, aki ,,égő és világító fáklya volt" a hagyomány szerint. A magyar nyelvben Szentivánéj néven rögzült a nyáreleji ünnep, melynek oka, hogy az Iván név a Jánosból alakult át - Joann-Jovan-Ivan -, ami feltehetőleg a bizánci kereszténység hatásának tulajdonítható.

Weöres Sándor: Én is

Én is világot hódítani jöttem
s magamat meg nem
hódíthatom.

Csak ostromolhatom nehéz
kövekkel vagy ámíthatom
és becsaphatom.

Valaha én is úr akartam
lenni ó bár jó szolga
lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van:
az Isten s uraktól nyüzsög a
végtelenség.

Kányádi Sándor: Sütött a nap

Sütött a nap,
a víz dalolt,
a víz fölé
virág hajolt.

A virágon
döngicséltek
halk hangú és
kedves méhek.

Nagymessze, fönn,
repülő szállott.
De lentről - az is
méhnek látszott

Kányádi Sándor: Zivatar

Hát ez a szél
mit akar?
Mindent kiföd,
kitakar.

Ajajaj,
hajajaj,
nyakunkon a
zivatar.

 

Őri István: Bíztató

A reményt feladni soha nem szabad
ha csonton már csak száraz bőr maradt,
akkor is van még valami más,
ami sokkal fontosabb: a folytatás,
hol minden remény valóra válik,
hol nem lesz fontos, mit mond a másik
és a többi földi cél.
A reményt feladni a földön sem szabad
imádkozz, dolgozz
s meglásd, élted mily szépen halad
fogadd el, mit Isten ad neked
hidd, hogy gyermeke vagy
s Ő atyaként szeret!

Weöres Sándor: A teljesség felé

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán.
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

Nyár van!

 

Tóth Juli
MARGARÉTÁS VERS

Fehér margaréták közt
egy kisleány lépeget.
Fényes, nyári napsütésben
virágokat szedeget.

Kis kezében alig fér el
már a rengeteg virág,
minden madár neki dalol:
- Csodálatos a világ!

Reményik Sándor: Mindennapi rózsáinkat...

Te így imádkozol:
A mi mindennapi rózsáinkat
Add meg minekünk ma.
Add, hogy a kenyér mellett rózsa is legyen,
S add Istenem, hogy békében megéljünk
Több rózsán és kevesebb kenyéren.
Te így imádkozol,
Megtoldva csendesen a Miatyánkot.
És Jézus, a Miatyánk Poétája
Szelíden néz e rózsaszín imára -
És helybenhagyja a Te betoldásod.

Egy héttel ezelőtt:

 
szólj hozzá: Magyar Hősök Emlékünnepe

 Úrnapja

 

A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban Úrnapja esik. Ezen a napon ,,Krisztus titokzatos testét" (Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepli az egyház.

Pósa Lajos: Magyar vagyok

Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!

Lerajzolta képed szívem közepébe,
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága.
El nem csábít innen idegen országba:
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar Föld növelje!

 JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA - NYÁRELŐ HAVA - NAPISTEN HAVA

Tóth Juli: Hol van a nyár?
 
Megint esik.
Mintha fáradt
könnyhullása volna
az elveszett nyárnak.
Ki ne keresné
álom-könnyű léptét?
Hamar támad
szíve mélyén részvét…
És előássa út menti
fák alól,
azt a régi dalt,
mi legbelül dalol:
Rigófüttyös, illatos
erdőben,
Zöld lombok árnya,
suttogva úgy takar;
Halovány sugár-tűz
reszket a nap szemében:
Hol van a nyár?
Mire vár?
Mit akar?
 
2010.06.02.

 Tóth Árpád: Június 21.
(részlet)

Csengő-bongó versikével
Hát köszöntsük a nyarat,
Amely eljött, amely itt van,
Utcáinkban, házainkban,
S most már végre itt marad 
 

 

 

 

  "Ne aggodalmaskodjatok tehát 
   a holnap felől; mert  a holnap 
   majd aggodalmaskodik 
   a maga dolgai felől. 
   Elég minden napnak a maga baja."  
   Mt.
6,34 

  


 


   "Örökkön háborog a tenger
   örökkön zúgnak a lombok
   örökkön fájdalmas az ember
   örökkön kicsik a dolgok."
                     (József Attila)

 

 

 

 

Mi Atyánk mp3

Adj Uram békességet,
hogy elfogadjam azt,
amin nem tudok változtatni.
Adj Uram bátorságot,
hogy megváltoztassam azt,
amin változtatni tudok.
Adj Uram bölcsességet,
hogy felismerjem
a kettő közt a különbséget.

Ima a magyar nemzetért

 Istenem, a Földről száll
feléd imám;
Tovább >>

 

   Zsuzsa blogja
   Zsóka oldala
   Táltos blogja
   Évimami blogja
   Rózsa blogja
   Pötyimari oldala
   Kati és Macsekok
   Sissi lapja
   Péter bácsi blogja
   Vejnemöjnen
   Magyar Versmondók...
   metafora 
   Janus versei
   Isabo oldala
   Fábián Pál PPS lapja
   Paudits versek
   Keresztény dalszövegek
    ktisuli
 

 

 

 

 
 

 Felhőkép

  

 

 

 

morphologic
 
 
 
webforditas.hu ingyenes online fordito és szotar

 


Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha